FLUOROXYGEN: טיפול פנים שממש מביא תוצאות


fluoroxygen+C

מוצרי הסדרה מבוססים בעיקר על חומצות פירות בעלות תכונות הבהרה, ויטמין C, וחומצה קוג'ת מופקת מהתפוח. תפקידה לעצור את יצירת המלנין בשכבות העמוקות של האפידרמיס, וכך לבלום את הופעת הכתמים.

הטיפול אורך כ 1:30 ומתלווה במוצרים בבית לתגבור ושימור התוצאות. ניתן לבצע טיפולים בודדים או ליתר יעילות סדרה של 6 טיפולים בהפרש של 10 ימים כל טיפול.

בתום הסדרה, העור גמיש יותר, זוהר יותר וסמני ההזדקנות הופחתו באופן משמעותי. ממש אור העור!

Posts à l'affiche
Posts Récents