top of page

נימי דם בולטים

נימי דם בולטים-קופרוז

הקופרוז היא תופעה המאופיינת בנימי דם בולטים בפנים. גורמים רבים כגון שינוים הורמונליים,או גורמים סביבתיים כגון חשיפה לשמש, שינוים דרסתים של חום הגוף עלולים לפגוע בנימי דם בפנים ולגרום לאבוד גמישותם. בעזרת הטיפולים אנטי אג'ינג שמבצעים ע"י מנורת פלאש, אנו מצליחים לצמצם את התופעה באופן משמעותי. נדרשים כמה טיפולים. כמו כן, טיפולי פנים מיועדים  לעור רגיש, תומכים לצמצום התופעה ולבלום אותה. 

Please reload

 המאמרים שלנו על קופרוז

bottom of page