top of page

הסרת שיער: 4 דברים שעליך לבדוק לפני שתתחילי

הסרת שיער לצמיתות מוצלחת ונטולת סיכון אינה תלויה אך ורק ​​במכונה. עליה לעמוד בקריטריונים מסוימים, מבחינת ההיגיינה, תכנון הטיפול, הנחיות שיש לשמור בין הפגישות.

חיטוי ותחזוקת המכשירה

אם המכשיר מחוטא לאחר כל מטופל?האם המכשיר העובר ביקורת תקופתית? האם מחליפים את המנורות באופן קבוע? החיידקים עלולים לעבור ממטופל למטופל דרך המכונה. לכן יש לבדוק כי המכשיר מחוטאה ביסודיות בין המטופלים.בנוסף,חיי המנורה מוגבלים למספר מוגדר של פלאשים. מנורה שלא הוחלפה בזמן כבר לאיעילה, למרות שהיא ממשיכה להידלק כהרגלה.הסרת שיער לצמיתות מוצלחת ונטולת סיכון אינה תלויה אך ורק ​​במכונה. עליה לעמוד בקריטריונים מסוימים, מבחינת ההיגיינה, תכנון הטיפול, הנחיות שיש לשמור בין הפגישות.

לפני הטיפול הראשון שלך, חשוב ביותר:

ראשית כל , הקוסמטיקאית נותנת לך למלא טופס, המספק לה מידע על מצבך הבריאותי, ומיידע אותך על מהלך הטיפול ועל אמצעי הזהירות שיש לנקוט בזמן הטיפול וגם אחריו.

בהמשך, היא מאבחנת את השיעור, ובודקת את התאמתו לטיפול. היא מבצעת טסט. לאחר מכן היא קובעת קצב ראשון של מפגשים.

מהיא תדירות המפגשים?

בשלב ראשון, הטיפולים נעשים בקצב של פעם בחודש. קצב זה מתאים לשלב בו השיערות נמצאות בשלב צמיחה( אנאגן), ולכן, למען הצלחת הטיפול, חשוב מאד לשמור על הקצב הזה . לקראת אמצע הטיפול הקוסמטיקאית מבצעת הערכה נוספת, וקובעת סדר חדש, בהתאם לצמיחת השערות.

ומה לעשות בין הטיפולים?

בין הטיפולים, מומלץ לא לגעת. פעולת הגילוח בין הטיפולים עלולה להאריך את הטיפול שלך ולפחית את יעילותו . אם צריך, הטוב ביותר הוא עדיין שעווה, אך זהירות! צריך שיהיה שבועיים בין הטיפול בשעווה לטיפול בסרת השיער . אחרת, זקיקי השיערות לא יצמחו מספיק, והטיפול לא יהיה יעיל. אם יש לך ספק, תתיעצי עם הקוסמטיקאית שלך.

Posts à l'affiche
Posts Récents
Archives
Rechercher par Tags
Retrouvez-nous
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page